Informacje o prędkości

Rozumienie prędkości

Prędkości w całym budynku

Prędkość headline'u powiązana z Twoim kontem ASK4 to prędkość Twojego pakietu internetowego.

Prędkość pakietu internetowego to przepustowość dostępna do wspólnego użytku wszystkich urządzeń w budynku. Maksymalna prędkość, jaką osiągnie jedno urządzenie, będzie się różnić w zależności od ograniczeń urządzenia i sposobu, w jaki jest ono podłączone do Internetu (tj. przewodowo lub bezprzewodowo).

Pakiety 1Gb/s

Jeśli posiadasz pakiet 1Gb/s, do wykorzystania pełnej przepustowości 1Gb/s wymagane będzie użycie wielu urządzeń w wielu lokalizacjach. Pojedyncze urządzenia przewodowe będą miały maksymalną osiągalną prędkość 940Mb (w przypadku połączeń przewodowych przez punkt dostępu w pokoju jest to suma wszystkich dostępnych portów). Prędkość 1Gb/s nie jest osiągalna dla żadnego urządzenia w połączeniu bezprzewodowym.

Ogólne

Łączne prędkości, z jakimi użytkownik ma do czynienia na swoich urządzeniach, mogą być niższe niż prędkość pakietu głównego. Na prędkość mogą mieć wpływ czynniki, których nie jesteśmy w stanie kontrolować - takie jak urządzenie, z którego korzystasz, oraz liczba użytkowników online uzyskujących dostęp do danej witryny. Wysokie zużycie, takie jak podczas dużych imprez sportowych, może również powodować zatory w godzinach szczytu.

Zapewniamy jednak, że średnia osiągalna prędkość w godzinach szczytu wynosi 80% głównej prędkości pakietu.

Średnia osiągalna prędkość to prędkość dostępna dla co najmniej 50% bazy klientów we wszystkich naszych lokalizacjach na tym samym pakiecie w godzinach szczytu (8-10pm)

/>