Podłączenie Google Chromecast do ASK4

Uwaga: Aby korzystać z Chromecasta, musisz mieć włączoną na swoim koncie usługę 4Network. 4Network jest częścią dodatku 4Connect-Plus, który można nabyć poprzez myaccount.ask4.com


Znajdowanie adresu MAC urządzenia Chromecast

Google Chromecast nie posiada przeglądarki internetowej, dlatego będziemy musieli dodać go do konta z komputera, telefonu lub tabletu.

  1. Postępuj zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w pudełku Chromecasta, aby pobrać aplikację Google Home na swój telefon
  2. Podłącz Chromecast do telewizora i zapewnij mu zasilanie przez USB. Najlepiej zrobić to za pomocą portu USB w telewizorze
  3. Otwórz aplikację Google Home w telefonie i wykonaj kroki, aby skonfigurować Chromecast
  4. Na stronie, na której zostaniesz poproszony o wybranie sieci WiFi, zapisz adres MAC, który jest zapisany na dole. Powinien on wyglądać podobnie do AA:11:BB:22:CC:33
  5. Nie kontynuuj jeszcze konfiguracji w aplikacji. Teraz musimy użyć adresu MAC, aby dodać go do konta.

Dodawanie urządzenia do konta

Aby dodać urządzenie do swojego konta, przejdź na stronę myaccount.ask4.com lub odwiedź tę stronę, aby zapoznać się z instrukcją krok po kroku.


Zakończenie procesu konfiguracji

Teraz jesteś gotowy do podłączenia Chromecasta do WiFi, aby zakończyć proces konfiguracji. Wróć do aplikacji Google Home i wybierz sieć bezprzewodową ASK4 i kliknij Kontynuuj.

Teraz wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.